Ochrana osobních údajů

Vaše data chráníme jako naše vlastní

V rámci některých svých aktivit ukládá Inlajn.Cz z.s. (pořadatel Digipříměšťáku) tyto adresní a identifikační údaje: jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo. Jedná se o tyto aktivity: příměstské tábory, semináře, lektorské aktivity a kurzy a to z důvodu: A) evidence databáze klientů, B) možnost emailového informačního servisu

Správcem těchto údajů je Inlajn.Cz z.s. (IČO 270 09 165)

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení EU 2016/679.

Správce veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu a pro plnění svých povinností vůči klientovi a neposkytuje je bez souhlasu klienta třetím osobám.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.